Registrist

Sertifitseerimise register on Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust sertifitseerimisteenuse ja ajatempliteenuse osutajate üle.

Registri volitatud töötlejaks on Tehnilise Järelvalve Amet

Registri vastutavaks töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium