Teave

Käesolev veebileht sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohast Eesti usaldusnimekirja ning viidet EL usaldusnimekirjade lehitsejale..

EUTS § 2 lg 3 järgi täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet.

Kontaktisikud:

e-post: info@tja.ee